dilluns, 11 d’octubre de 2010

Cançonetes menorquines

Aquestes cançonetes són de n'Andreu Ferrer i Ginard (1887-1975), mallorquí i que va mestre d'escola as Migjorn Gran a on va coincidir amb Francesc Camps i Mercadal (1852-1929). Va crear l revista Llum Nova quan era as Migjorn.

"Sa vostra filla no em vol,
i jo no la vull a ella;
qui té es mànec de sa paella
fa anar s'oli allà on vol."

"Es brins es tornen espigues,
ses espigues donen gra,
es gra es torna farina
i sa farina bon pa."

"Es batle d'es carrer Fred
mai diu ver quan diu mentida;
bevem mentres tinguem vida
que en ser morts no tindrem set."

"L'amor de la joveneta
la compar a un meló;
defora, sa cara alegre
i dedins sa traïció."