dijous, 6 d’octubre de 2011

Pens diferent, perquè un dia vas existir


Steve Jobs: "Permaneced hambrientos, permaneced alocados." Descansi en pau.