dijous, 12 de novembre de 2009

Ses dites antigues II

S'ofega dins un got d'aigua.
Es darrer tot ho té.
Bon ball tenim.
Tres ball encès.
Es com una taronja sense suc.
És una rebisca.
És com una rascla.
És un capsotu.
És més ase que un banc.
Té es cap per vendre.
Molt de tomatigat per tant poques pilotes.
Molt de barco per tant poc capità.
Huuuummmmmm és com a xua!
Saps que és sèrio ...
Feina feta té bon aire.
Totes ses dixades, són perdudes!
Estic com un re de ple/na.
Fa un sol que fa grinyolar els cans.
Ell pixa colònia per ella.
Que hem de fer? Vendre sa casa i anar a lloguer!
Que hi ha res de nou? Tot és vell i mal de coure!
Carn vella fa bon brou!
Allà a on no n'hi ha que no n'hi cerquin!
És més vell que'l anar a peu.
Mare de Déu de l'empenta!
De Joseps, Joans i ases n'hi per totes ses cases.
Quan Déu vol s¡en nivola i plou.
No me'n faig creus!
És com a favet.
Com va? Va tant bé, que ni ha per posar botiga.
Punyetes de camia vea ...
Remistus.
Ets un sac d'ossos.
Aniries a la mar i no trobries aigu!
Hi ha temps per matar un ase a pessics!
Tñe es ulls a n'es cap des dits!
Treuràs brua!
Cadascú a ca seva i Déu per tot.
No mesclis ous amb caragols.
No t'estufis.
És blau és fester!
Ja comença a fer xirimia.
És més vell que Naparret.
Com estàs? Com un ase vestit.
Jo flip pepinus.
Ha arribat a misses dites.
Estic ben entebanada!
Entre poc i massa sa mesura passa!
Hem de fermar s'ase a on l'amo diu.
No possis més llenya a n'es foc.
No faixis filigranes.
Quan no plou, degota!
Lo que no mata, engreixa!
No tens brot de seny!
Sempre plou damunt banyat!
Quan cou cura, quan pica madura.
Tot bo té cluvea.
Tenir un ull a la funerala.
Té una llengua que talla cantons.
Qui és atrevit sa crema es dits.
Mula que estira, mula que enganxen.
Tots es pops van a morir a sa colàrsega.
És més xafarder que un pop.
Tens fred? idò estreny es culet!
Tenc gana! idò, menja un peu i poc a poc arribràs a sa cama.
És un sinquinirvi.
És de ses talladures de Judes.
Està fet amb es motllo de tallar dimonis.
Fer es ulls grossos.
Ho és un coc.
S'anat tot a norris.
Fa un aigua a xamal.
Just es en Tanoca des Migjorn.
Més valdria comprar-li un traje que convidar-lo a dinar.
Eren tres que l'aguantàvem i encara pixava tort.
Com ñes frises més tropises.
Cagun cony sagrat fi d'un cranc pelut.
Sempre vas em faldaret.
Crei-me que hi ha ball amb tu.
Ets l'ostia amb bicicleta.
Estàs fresc!
... i un be negre!
Desgraciat de s'ase que hi ha que empènyer-lo perquè camini.
Cel encotonat, antes de tres dies banyat.
Aquest al·lot és com un llibre obert.
Tens es cul en punta.
Quina hora és? La una i no hem venut cap garnera!
Quina hora és? S'hora de pendre per el qui no a pres!
És més vell que es pasatar!
Això no va ni amb rodes.