divendres, 6 de novembre de 2009

Ses dites antigues

No tenc més remei que copiar les frases i/o dites antigues que hi ha a un grup del Facebook que es diu "Ses frases menorquines de s'àvia" ja que me fa molta gràcia.

Pels qui no lis faci gràcia el tema del Facebook, jo aquí vos pos unes quantes.

- Avui he anat a missa a la "caterdal"
- Si venen nivolats en creu vol dir que plourà
- Escoltem ... (treu ses estissores)
- Sembles de ló (Alaior)
- Posset es "mariol·lo" que fa fred.
- Acabaràs com s'utlara des carreró! (de tant de trescar)
- Ets com Sant Tomàs, que ho ha de veure i tocar amb es nas
- Aquesta/a té es ball de son Victo!
- Bada enfora i cauràs a prop
- No vessis amollat s'ase no vera fuit
- Estàs magre qui puts!
- Antes, antes va dir en Canyot
- Que bades badoc, vols una cadireta per seure dava es foc o un altre per estar més alta!
- Tens sa calor d'en Ramis, que suava es mes de gener.
- Seny! que cervell en venen!
- No és lo mateix estirar, que dir arri!
- Sembles una moixa trevada
- Qui no té fred no té seny
- Es mes lleix que un betu a Déu a les fosques!
- Que tresques com es caragols? (Quan plou i ets per es carrer)
- Qui sopar de vi, berena d'aigu
- No és lo mateix pigar que rebre
- Se t'ha aferrat s'arròs
- Li va agafar un sacardiu ...
- Ah! jo soc music ...
- Açò són figues d'un altre paner!
- Ses peuades de l'amo no fan mal a n'es sembrat
- Quatre jans i un boi
- Ara és hora Pere meu! / Ara és hora qui es pet es fora!
- Es fa es so i balla.
- Qui tot sol s'ho fa, tot sol s'ho menja.
- Tres ball encès
- Es qui té sa coa de palla se l'encén.
- Bestiar jove té juguera.
- Fa s'alçada d'un ca assegut.
- Anar de ca'n Bel·lo a ca'n Catel·lo
- T'ofegues dins un got d'aigu
- Li posaré ses peres a quatre
- Ara plou per sa Torre Vella (quan qualcú és es darrer que s'entem d'una cosa)
- Tenir tornai
- Qui tot sol s'ho menja, tot sol s'ofega
- Demà ni haurà més di Déu vol
- S'avarícia romp es sac
- Primer agafen a un mentider que a un coix
- Qui te un bon peu, te un bon meu
- Qui no té bon cap té bones cames!
- Qui no te bon.
- Ets un deixa-m'el-encendre.
- Fum de formetjada.
- Li falta sa ruixada des mes d'abril.
- Plou poc però plou prou.
- Pasturar sa darrera tanca.
- Aquest any ses coses velles no duren.
- Se més cuentista que en Teleca.
. Es més llarg que un dia sense pa.
- Agafar es tapinets i ses eines.
- si madona tinguès cullons, seria l'amo.